Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын ИТХ
Пунсанцогвоо
Баярсайхан
ИТХ-ын Дарга
Сумдууд