Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын ИТХ

ИТХ-ЫН тогтоол

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Сумдууд